“Biologia na czasie 2” – informacje na temat publikacji

Podręcznik “Biologia na czasie 2”, opracowany przez F. Dubierta, R. Kozika, S. Krawczyka, A. Kulę, W. Zamachowskiego i M. Worłowską, jest przeznaczony do nauczania biologii w klasach ponadgimnazjalnych, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Pozwala uczniowi, w sposób efektywny, opanować potrzebny materiał, wiedzę oraz umiejętności, na drodze przygotowania się do egzaminu maturalnego. Ułatwia zrozumienie trudnych procesów, a także związków pomiędzy budową organizmów a funkcjami jakie wykonuje. Umożliwia to zawarta w publikacji infografika oraz multimedialny atlas anatomiczny, dołączony do podręcznika. “Biologia na czasie 2”, posiada treści dotyczące głównie anatomii człowieka, fizjologii, a także procesów metabolicznych.

Dlaczego akurat “Biologia na czasie 2”:

  • zgłębia wiedzę na temat procesów i funkcji organizmów i zależności między nimi,
  • pomaga uczniowi zgromadzić wiedzę na temat współczesnych chorób (ich skutkach, przebiegu oraz profilaktyce),
  • analizuje związki przyczynowo- skutkowe,
  • uczy ucznia planowania i przeprowadzania badań,
  • daje możliwość powtarzania materiału z lat poprzednich oraz odpowiedniego przygotowania się do egzaminu maturalnego (podsumowania w formie tabel, schematów i wykresów),
  • kształci w uczniu umiejętność rozwiązywania testów maturalnych, z racji wielopoziomowego i kompleksowego doboru zadań i dołączonych do nich odpowiedzi, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości uczniów oraz umożliwiają im samodzielnie kształcenie się i doskonalenie swoich umiejętności,
  • zachęca do kontynuowania nauki przedmiotu i motywuje do dalszej pracy, zgłębiającej tajemnice biologii,
  • wzbudza ciekawość uczniów, przez ciekawostki dotyczące tematów biologicznych zamieszczone w każdym dziale.

Biologia, należy do przedmiotów, które to uczniowie chętnie wybierają do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Z tej serii, dostępne są dwie publikacje (jedna z poziomu podstawowego, druga z rozszerzonego), przez co, dobór indywidualnego podręcznika jest tak elastyczny i możliwy dla każdego, bez względu na posiadaną wiedzę. Dla tych, którzy zdecydują się na poziom rozszerzony, ten podręcznik, będzie niezbędnikiem w procesie przygotowawczym do egzaminu właściwego. “Biologia na czasie 2”, wyróżnia się swoją innowacyjnością, z racji dostępu do e-testów, które dają natychmiastową informację na temat postępów i stanu posiadanej wiedzy na dany moment. Przygotowanie się przez ucznia samodzielnie, staje się dużo łatwiejsze i dzięki temu podręcznikowi proces ten, przeprowadzony jest w przyjaznej dla ucznia formie.